1. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp
  2. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych i spraw związanych z odszkodowaniami powypadkowymi.
  3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych.
  4. Inicjowanie i opracowywanie wniosków zmierzających do zapobiegania zagrożeniom, a zwłaszcza przyczynom powodującym wypadki i choroby zawodowe.
  5. Przeprowadzanie regularnych i doraźnych kontroli w zakresie bhp.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z dokumentów normatywnych, wytycznych i poleceń właściciela.
  7. Opracowywanie dokumentacji ocen ryzyka zawodowego
  8. Opiniowanie i sporządzanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących bhp.
  9. Szkolenia z wymagań prawa dla osób kierujących pracownikami
  10. Przeglądy okresowe budynków