1. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp
 2. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych i spraw związanych z odszkodowaniami powypadkowymi.
 3. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych.
 4. Inicjowanie i opracowywanie wniosków zmierzających do zapobiegania zagrożeniom, a zwłaszcza przyczynom powodującym wypadki i choroby zawodowe.
 5. Przeprowadzanie regularnych i doraźnych kontroli w zakresie bhp.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z dokumentów normatywnych, wytycznych i poleceń właściciela.
 7. Opracowywanie dokumentacji ocen ryzyka zawodowego
 8. Opiniowanie i sporządzanie instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących bhp.
 9. Szkolenia z wymagań prawa dla osób kierujących pracownikami
 10. Przeglądy okresowe budynków

Pierwsze szkolenia ONLINE już za nami. - Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

 

Szkolenia w języku UKRAIŃSKIM:

 • wstępne dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • wstępne dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami,
 • wstępne dla pracowników robotniczych,
 • okresowe dla pracowników robotniczych.

 

Szkolenia w języku ANGIELSKIM:

 • wstępne dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • wstępne dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników inż.-technicznych,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia w języku POLSKIM:

 • wstępne oraz okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • wstępne oraz okresowe dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • okresowe dedykowane dla pracowników eksploatujących pojazdy służbowe,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • okresowe dla służby medycznej,
 • okresowe dla dyrektorów placówek oświatowych,
 • okresowe dla nauczycieli,
 • okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
 • czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin,
 • BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest – szkolenie dla dekarzy
 • Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy
 • Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy
 • Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy
 • Higiena pracy głosem w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym dla nauczycieli
 • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji

 

Szkolenia w języku ROSYJSKIM (dedykowane dla Ukraińców ze wschodniej części kraju):

 • wstępne dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników fizycznych,
 • wstępne dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników adm.-biurowych,
 • okresowe dla pracowników kierujących pracownikami.