1. Pełna dokumentacja kadrowa
  2. Zakładanie akt osobowych
  3. Tworzenie wzorów dokumentów
  4. Tworzenie umów o pracę
  5. Regulaminy pracy
  6. Zarządzenia
  7. Świadectwa pracy