Ochrona przeciwpożarowa

  1. Prowadzenie nadzoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  2. Systematyczna kontrola przestrzegania instrukcji przeciwpożarowych przez pracowników, firmy lub osoby wykonujące prace na terenie firmy.
  3. Przedstawianie pracodawcy/zarządcy wniosków o stanie bezpieczeństwa pożarowego i przypadkach nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
  4. Nadzór nad wyposażeniem obiektów w sprzęt gaśniczy zgodnie z normami – współpraca z serwisami.
  5. Przeglądy gaśnic i hydrantów
  6. Tworzenie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  7. Tworzenie i aktualizacja ocen zagrożenia wybuchem
  8. Uczestniczenie w odbiorach obiektów od deweloperów oraz wynajmujących, celem określenia i zatwierdzenia zgodności obiektu, jak i wyposażenia pod względem ochrony przeciwpożarowej
  9. Szkolenia z praktycznego użycia sprzętu p.poż